Aur app

Aur appið - Skilmálar

Notendasamningur

Skilmálar þessir gilda um þjónustu Aurs appsins (hér eftir nefnt Aur). Með því að samþykkja skilmálana lýsir notandi því yfir að hann hafi lesið, skilið og samþykkt skilmálana í heild sinni.

Umsókn og notkun appsins

Það er á ábyrgð notanda að gefa upp íslenskt símanúmer sem hann er sannarlega skráður fyrir, sem og réttar korta- og bankaupplýsingar á sömu kennitölu. Hægt er að breyta korta- og bankaupplýsingum undir „Stillingar“ í appinu. Notandi ábyrgist að uppfæra þær upplýsingar sem um hann gilda þannig að þær séu á hverjum tíma réttar og fullnægjandi. Aur er heimilt að fresta eða stöðva framkvæmd greiðslu sem og að krefjast frekari upplýsinga af notanda ef Aur telur ástæðu til að ætla að verið sé að framkvæma greiðslu í andstöðu við skilmála þessa eða landslög. Símanúmer og nafn notanda er vistað í notendaskrá Aur appsins og geta því allir millifært á bankareikning notanda ef símanúmer viðkomandi er skráð í Aur appinu. Ef notandi vistar mynd af sér í appinu birtist myndin þegar aðrir notendur fletta upp símanúmeri notanda. Aur áskilur sér allan rétt að hafna umsókn um notkun appsins án þess að tilgreina ástæðu. Með því að samþykkja skilmála þessa heimilar notandi Aur að óska þeirra upplýsinga sem Aur telur nauðsynlegar til að tryggja öryggi þjónustunnar, öryggi notenda og/eða öryggi utanaðkomandi aðila. Upplýsingaöflun getur falist í fyrirspurnum til notanda eða kröfu um staðfestingar frá honum vegna þeirra upplýsinga sem hann hefur gefið eða aðgerða sem hann hefur framkvæmt.

Varðveisla, meðferð og ábyrgð notanda

Notandi útbýr PIN númer fyrir aðgang sinn. Ef notandi gleymir PIN númeri sínu getur hann haft samband við Aur í gegnum tölvupóst á aur@aur.is og óskað eftir nýju PIN númeri. Öll notkun appsins er á ábyrgð notanda og má hann undir engum kringumstæðum deila upplýsingum um PIN númer eða veita öðrum aðila upplýsingar um númerið. Það er á ábyrgð notanda að greiða réttum notanda og/eða krefja réttan notanda um greiðslu. Þegar notandi borgar öðrum notanda felur það í sér yfirlýsingu notanda og staðfestingu á að notandinn eigi næga heimild á greiðslukorti sínu til að geta framkvæmt greiðsluna. Aur áskilur sér rétt til að takmarka einhliða þær upphæðir sem notandi getur millifært. Ef ágreiningur eða tjón verður vegna þess að greitt er með Aur er það eigendum appsins algerlega óviðkomandi og án ábyrgðar. Notandi getur ekki krafið Aur um neins konar skaðabætur eða endurgreiðslur vegna rangra greiðslna, þess að greiðsla berst ekki eða berst ekki fyrir tiltekinn tíma eða ef greiðsla er ógild eða véfengd. Til að auka öryggi á símanum ber notanda að sækja appið fyrir iPhone í App Store eða Google Play fyrir Android síma.

Glataður sími, lokun, afturköllun og uppsögn

Ef notandi verður var við óeðlilega notkun eða greiðslur af greiðslukorti sínu sem hann telur sig ekki hafa framkvæmt, týnir símanum sínum eða grunar að óviðkomandi hafi vitneskju um PIN númer að Aur appinu þá er það á ábyrgð notanda að loka tafarlaust fyrir aðgang sinn að appinu á vefsíðu Aurs, www.aur.is. Aur appið áskilur sér rétt til að loka fyrir aðgang notanda ef grunur um misnotkun eða ranga notkun af einhverju tagi kemur upp, að einhliða mati Aurs. Ef engin notkun hefur átt sér stað í 12 mánuði hefur Aur rétt á að loka aðgangi notanda.

Öryggisstefna og meðferð persónuupplýsinga

Aur er ábyrgðaraðili við vinnslu gagna, eins og skilgreint er í lögum um persónuvernd og reglugerð Evrópusambandsins GDPR og er vinnsla persónuupplýsinga sanngjörn og gagnsæ. Notandi getur haft samband við Aur hvenær sem er til að:

  • Óska eftir aðgangi að þeim upplýsingum sem Aur á um notanda
  • Leiðrétta upplýsingar sem Aur á um notanda
  • Eyða upplýsingum sem Aur á um notanda
  • Eða nýta sér önnur þau réttindi sem kveðið er á um í gildandi persónuverndarlögum.

Til að stofna aðgang hjá Aur verður notandi að gefa upp kennitölu, nafn, símanúmer, bankaupplýsingar og kortanúmer. Ennfremur verður notandi að gefa upp tölvupóstfang sitt við umsókn um lán og/eða kort. Kortaupplýsingar notanda eru geymdar hjá Borgun sem annast færsluhirðingu vegna þeirra greiðslna sem notandi framkvæmir með appinu. Borgun er fjármálafyrirtæki sem starfar undir eftirliti Fjármálaeftirlitsins. Allar upplýsingar um Borgun, öryggisstefnu félagsins og fleira er að finna á vefsíðu Borgunar, www.borgun.is. Bankaupplýsingar notanda eru geymdar hjá Aur, svo hægt sé að leggja inn á reikning notanda. Aur getur ekki nýtt þessar upplýsingar til að millifæra beint af bankareikningi notanda. Aur fylgir íslenskum lögum um meðferð persónuupplýsinga og ítrasta öryggis er gætt í meðferð þeirra.

Þegar notandi sækir um lán hjá Aur er upplýsinga um notanda aflað frá utanaðkomandi aðilum til að taka sjálfvirkar ákvarðanir um lánveitingar. Umsækjandi samþykkir viðkomandi upplýsingaöflun áður en þeirra er aflað. Upplýsingarnar eru ekki notaðar í öðrum tilgangi.

Komi til breytinga á eignarhaldi Aurs hefur það ekki áhrif á réttindi og skyldur notanda og þjónusta Aur mun haldast óbreytt óháð slíkum breytingum nema notanda verði tilkynnt um annað með hæfilegum fyrirvara.

Nánari upplýsingar um meðferð persónuupplýsinga er að finna hér: www.aur.is/personuupplysingar. Ef notandi hefur einhverjar frekari spurningar um það hvaða upplýsingar Aur safnar og geymir er hægt að hafa samband með því að senda tölvupóst á aur@aur.is

Gjaldtaka og millifærsluheimild

Ekkert kostar að sækja Aur appið. Aur tekur ekki gjald fyrir að millifæra af debetkorti en ef notandi skráir kreditkort er kostnaður skv. verðskrá, sem er aðgengileg á www.aur.is og í Aur appinu, undir „Um Aur“. Notandi Aurs hefur hámarksheimild á dag og innan mánaðar. Breytingar á verðskrá til hækkunar eru tilkynntar með 30 daga fyrirvara en lækkanir geta tekið gildi strax.

Villur og ábyrgð

Ef um sannarleg mistök er að ræða af hendi Aurs verða slík mistök leiðrétt svo fljótt sem auðið er.

Breyting á skilmálum og aðrar tilkynningar

Notandi hefur aðgang að gildandi skilmálum í Aur appinu undir um Aur og á á vef Aurs, www.aur.is. Aur hefur heimild til að breyta ákvæðum skilmála þessara einhliða. Komi til breytinga á skilmálum sem eru notanda til óhagræðis munu þær verða kynntar notanda með minnst 30 daga fyrirvara með skilaboðum í gegnum appið, SMS tilkynningu til notenda og/eða undir stillingar í Aur appinu og á www.aur.is. Aðrar breytingar, sem eru til hagræðis fyrir notanda, má tilkynna með skemmri fyrirvara. Notandi samþykkir framangreindar aðferðir við upplýsingagjöf til hans. Í tilkynningu um breytta skilmála skal vakin athygli á því í hverju breytingar eru fólgnar og rétt notanda til að segja upp þjónustunni. Litið er svo á að notandi hafi samþykkt breytingar ef viðkomandi notar appið eftir að nýir skilmálar hafa tekið gildi. Aur áskilur sér rétt að hafa samskipti við notendur appsins í gegnum SMS skilaboð og með skilaboðum í gegnum appið. Aur mun eingöngu senda upplýsingar til notenda er varða þjónustu fyrirtækisins en ekki áreiti frá þriðja aðila.

Öll mál, sem rísa kunna af notkun Aurs appsins skulu, nema á annan veg sé samið, fara eftir íslenskum lögum. Rísi mál vegna brota á skilmálum þessum eða ágreinings um túlkun þeirra má reka það fyrir Héraðsdómi Reykjavíkur.

Gildistími

Skilmálar þessir eru gefnir út af Aur og gilda frá 26. júní 2018 og til þess tíma er nýir skilmálar taka gildi