20. febrúar 2024

(english below)

Aur notendum hefur verið send stutt þjónustukönnun. Könnunin er send á handahófskenndann hóp notenda og er mikilvægur liður í því að fá viðhorf notenda til þess að bæta þjónustuna enn frekar. Könnunin er framkvæmd af Prósent og er gert ráð fyrir að hún standa yfir í tvær vikur. Dregnir verða út 10 svarendur sem fá 10.000 kr. í Klink á Aur aðganginn sinn.

Tækifæri fyrir báða aðila 

Könnunin gefur Aur nauðsynlega innsýn inní upplifun notenda af ýmsum þáttum þjónustunnar. Könnunin gefur notendum okkar einnig tækifæri til að koma skoðun sinni á framfæri og almennri upplifun af samskiptum sínum við Aur. 

Við þökkum notendum kærlega fyrir þátttökuna og fyrir að hjálpa okkur að bæta þjónustuna.

Spurningum varðandi þjónustukönnunina má beina til þjónustvers Aurs, aur@aur.is

------------------------------------

A short service survey has been sent to Aur users. The survey is sent to a random group of Aur users and is an important part of getting our users opinion in order to further improve the service. The survey is conducted by Prósent and is expected to last for two weeks.
10 random participants will recieve 10.000 kr. in Klink added to their Aur account.

An opportunity for both parties

This survey gives Aur a necessary insight into the users experience of various aspects of the service. The service survey also gives our users the opportunity to express their opinion and general experience of their interactions with Aur.

We thank our users very much for their participation and for helping us improve our service. 

Questions regarding the service survey can be directed to Aur's customer service, aur@aur.is

 

Aur er vörumerki Kviku banka hf.